Benjamin A. Ward
Photo of Athlete Thomas Jacobsen (29) has been paralyzed twice in his life. Besides competing as a sit-ski athlete, Jacobsen has taken up golf to keep him occupied off-season. Client: Norsk Golf

Idrettsutøver, Thomas Jacobsen, (29) har vært lam to ganger i livet. Foruten å konkurrere i sitski, har Jacobsen tatt opp golf for å holde seg aktiv utenom vinterhalvåret. Kunde: Norsk Golf

Del på sosiale medier: