Benjamin A. Ward

Sommerboka - Dagbladet

I løper av sommervikariatet i Dagbladet i 2015 var jeg så heldig å fotografere et utvalg norske forfattere til den årlige spalten "Sommerboka". Spalten presenterer en rekke forfattere med sine nyutgivelser.

Del på sosiale medier: